SZKOLIMY W TERENIE!

Strefa Rozwoju to ten dział Małopolskiego Portalu Młodzieżowego, w którym młodzi oraz osoby pracujące z młodzieżą mogą nieodpłatnie “zamówić” naszą ekipę do przeprowadzenia warsztatów w dowolnym miejscu w Małopolsce!

Warsztaty Strefy Rozwoju dotyczą trzech obszarów: decyzyjności młodych ludzi, realizowania własnych projektów oraz debaty i komunikacji. Rozwijają kluczowe kompetencje związane z obecnością młodzieży w strefie publicznej, które “podgłośnią” postulaty młodych, pozwolą im na skuteczne działanie i orientację w społeczeństwie obywatelskim, funduszach na działalność społeczną, czy mediach.

Warsztaty doskonale wpisują się w program nauczania Wiedzy o Społeczeństwie, Przedsiębiorczości, mogą też odbyć się jako zajęcia dodatkowe w dowolnej instytucji. Wybierz swój warsztat i skontaktuj się z nami!

a) Młodzi Współdecydują – warsztat nt. możliwości partycypacji młodzieży – jak wpływać na sprawy publiczne? Jakie struktury są dostępne dla młodych?
b) Młodzi Działają – praktyczny warsztat nt. korzystania z funduszy na projekty młodzieżowe i zarządzania projektami,
c) Młodzi Komunikują – warsztat rozwijający umiejętności prowadzenia debaty publicznej, kultury języka i wrażliwości na mowę nienawiści.

Każdy z nich trwa 90 minut.
Rezerwacji można dokonywać pod adresem p.krzystek@europe4youth.eu wpisując w nagłówku wiadomości “Strefa Rozwoju”.

Uwaga!
Treści warsztatów można eksplorować i poszerzyć online! Zajrzyj do E-Learningu Strefy Rozwoju! Zakończenie wszystkich 3 kursów kończymy wydaniem certyfikatu “Strefy Rozwoju”!

PUBLIKACJA - SCENARIUSZE WARSZTATÓW

Chcesz samodzielnie zrealizować warsztat w Twojej szkole? Zapraszamy do zapoznania się ze scenariuszami zajęć i materiałami edukacyjnymi!

OFERTY WOLONTARIATU

Dołącz do bazy Europejskiego Korpusu Solidarności i otrzymuj powiadomienia od organizacji organizujących wolontariat, staże i pracę dla młodzieży!

INFORMACJA MŁODZIEŻOWA

Sprawdź wszystko: eurowolontariat, europraca, eurostudia, euroszanse, a ponadto: granty, stypendia, konkursy!

MOBILNOŚCI EDUKACYJNE

Wyszukaj partnera do projektu lub zgłoś się na szkolenie!