Miesięczne Archiwum: styczeń 2022

Targetter, warsztaty “CelujeMY”

0
Jak definiować cele? Ta młodzieżowa inicjatywa jest w temacie mistrzem! Udowodnili to przeprowadzając warsztaty dla 2000 osób.

Transport bez wykluczeń

0
Słyszałeś/słyszałaś o wykluczeniu komunikacyjnym? Inicjatywa o równym dostępie do komunikacji miejskiej w Krakowie.

Compos Mentis, neuroróżnorodność i Doom Express

0
Jak dbać o potrzeby psychiczne młodzieży? Poznajcie projekt dla osób pracujących z młodymi i korzystajcie z jego wyników!

Dlaczego nie mówimy o swoich emocjach…?

0
Czas znormalizować emocje i ich odczuwanie. Nie ukrywaj płaczu, zdenerwowania czy dumy. Masz do nich prawo!