Transport bez wykluczeń – projekt młodzieżowy

0
556

Projekt motywowany jest chęcią zbadania skali i struktury wykluczenia komunikacyjnego, a także wykształcenia w mieszkańcach Krakowa poczucia sprawczości i współodpowiedzialności za sytuację komunikacyjną. Skupię się również na analizie narzędzi służących wyrażaniu potrzeb lokalnych społeczności na nowe linie autobusowe i tramwajowe.

Cele ogólne:

– Zwiększanie dostępności krakowskiej komunikacji miejskiej, walka ze zjawiskiem wykluczenia komunikacyjnego;
– Podnoszenie poziomu satysfakcji z korzystania z komunikacji miejskiej;
– Promocja komunikacji jako dobra wspólnego poprzez budowanie lojalności i poczucia wspólnoty wśród jej użytkowników;
– Zwiększanie świadomości na temat pozytywnego wpływu transportu zbiorowego na klimat i środowisko naturalne;
– Poszerzanie wiedzy mieszkańców na temat inwestycji w komunikację miejską podejmowanych przez miasto, procesu planowania tras i przewidywania zapotrzebowania na konkretne linie;
– Wydajniejsze wykorzystanie istniejących zasobów na podstawie syntetycznych danych popytu i podaży.

Przeprowadzone badania:

– Ankiety ilościowe badające sytuację (mierzalną oraz subiektywną bliskość przystanku od miejsca zamieszkania, subiektywne odczucia co do punktualności i częstości kursowania użytkowanych linii, wpływ ww. faktów na poczucie satysfakcji z komunikacji miejskiej).
– Badania jakościowe głębiej opisujące historie użytkownika.
– Syntetyczna analiza danych o zasięgu konkretnych linii i opóźnieniach oraz danych zebranych od mieszkańców.

Mają one pomóc w stworzeniu komunikacji miejskiej odpowiadającej faktycznym potrzebom mieszkańców. Pośrednio będzie to budowanie obywatelskości, sprawczości i lokalnej wspólnoty.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj